Goed uitgerust! Start je werkdag op STARXX.nl
Goed uitgerust! Start je werkdag op STARXX.nl
Kiyoh
Sfeer afbeelding Bedrijfshulpverlening pagina STARXX

Bedrijfshulpverlening

Eerste hulp bij bedrijfsongevallen, preventie en bewustwording.

  • Merkenlogo EHBO leverancier Cederroth
  • Logo persoonlijke beschermingsmiddelen merk Ansell
  • Logo persoonlijke beschermingsmiddelen merk 3M
  • Logo disposable overall merk Microgard
  • Merkenlogo PBM bedrijf JSP

Altijd de juiste bedrijfshulpverlening

Wees voorbereid bij elk ongeval

Veelgestelde vragen

Antwoord op jullie meestgestelde vragen over bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf dat 5 of meer werknemers heeft, is wettelijk verplicht tot het bijhouden van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E) . Dit valt onder het Arbobeleid. Een  inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) controleert of bedrijven zich hieraan houden en kan boetes uitdelen aan bedrijven die de RI&E niet op orde hebben.
Een verzamelplaats is een plek waar iedereen die zich in of in de buurt van een bedrijf of instelling bevindt in veiligheid kan worden gebracht in het geval van een ontruiming bij een noodsituatie. Hier kan worden nagegaan of alle werknemers, bewoners en eventuele bezoekers ter plekke aanwezig zijn of dat er nog mensen vermist worden. Daarom is het ook van belang dat men een verzamelplaats niet verlaat zonder dat hier toestemming voor is verleend. Meestal worden er meerdere verzamelplaatsen aangewezen, zodat er alternatieven zijn op het moment dat een of meerdere verzamelplaatsen niet bereikbaar zijn door bijvoorbeeld brand.
Een preventiemedewerker adviseert de werkgever op het gebied van (bedrijfs)veiligheid en brengt risico’s en preventieve maatregelen omtrent arbeidsomstandigheden, in kaart in een Risico-inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E). Op basis van de bevindingen in de RI&E, zal een preventiemedewerker de werkgever advies geven over hoe één en ander kan worden aangepakt. De preventiemedewerker dient hiervoor samen te werken met een ondernemingsraad of, indien deze niet aanwezig is, de personeelsvertegenwoordiging.

Ook heeft een preventiemedewerker contact met een bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Het uitgangspunt van dit contact ligt voornamelijke op het preventieve vlak.
Volgens artikel 20, lid 4 van de Arbowet moeten kosten voor het volgen van een opleiding vergoed worden. Dit houdt in dat een cursus die gevolgd moet worden om BHV’er te worden, betaald moet worden door het bedrijf. Dit geldt ook voor de benodigde materialen die een BHV’er nodig heeft. Dit zijn materialen als isolatiedekens, BHV-koffer, drukverband of andere soorten verbanden.

In de Arbowet is niet vastgelegd dat een BHV’er recht heeft op een vergoeding, ook hoeft de werkgever niet een tijd-voor-tijd regeling aan te bieden. In de praktijk worden cursussen vaak grotendeels onder werktijd gevolgd en krijgt de medewerker gewoon doorbetaald
Een veel voorkomende vraag van werkgevers is of ze een bedrijfshulpverlener (BHV’er) in dienst moeten hebben. Werknemers aanstellen tot BHV’er en ze hier tot laten opleiden brengt kosten met zich mee. Echter kan het ook levens redden of ergere schade voorkomen als iemand precies weet wat voor eerste hulp hij moet bieden.

Voor bedrijven geldt, van klein tot groot, dat het in dienst hebben van BHV’er(s) op de werkvloer verplicht is. In eerste instantie is dit belangrijk voor het personeel, klanten en bezoekers. Daarnaast kan het bedrijf ook flinke boetes krijgen als ze gecontroleerd worden door de inspectiedienst.

Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet hebben is niet wettelijk vastgelegd, dit is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het bedrijf. Een BHV’er dient tevens te beschikken over een geschikte uitrusting.

Tot slot geldt voor eenmanszaken dat er geen BHV’er hoeft te zijn, mits er ook geen klanten en bezoekers over de vloer komen. Als dat wel het geval is, dan zal de eigenaar van het bedrijf wel EHBO moeten kunnen verlenen.

Stap 1. Maak een RIE (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Stap 2. Zet een ontruimingsplan op

Stap 3. Bepaal het aantal BHV-ers van binnen jouw bedrijf

Stap 4. Zorg voor de juiste opleidingen & scholing

Stap 5. Zorg dat de medewerkers de juiste materialen

Er bestaat geen wettelijke regel voor de periodieke controle en onderhoud van een EHBO-koffer, er staat alleen in dat de EHBO-koffer ‘regelmatig’ gecontroleerd moet worden. Voor de veiligheid van je medewerkers is het echter sterk aan te raden om minimaal één keer per half jaar de EHBO-koffer te controleren en/of na te vullen. Dit kun je zelf doen via een checklist of laten doen door een van onze experts. Voor goed onderhoud is het altijd verstandig om na gebruik van de EHBO-koffer de inhoud te controleren en eventueel bij te vullen. Zo ben je altijd goed voorbereid.

Voor minder dan 25 personen raden wij een wat kleinere EHBO-koffer aan. Meer dan 25 personen? Dan adviseren wij een flinke EHBO-koffer. Onze EHBO-koffers voldoen aan alle eisen. Ze zijn gevuld met kwalitatieve materialen en bevatten alle benodigde EHBO-materialen: onder andere verband, pleisters, een pincet, gaasjes, snelverbanden en natuurlijk ontsmettingsmiddelen.
Een EHBO-koffer is volgens de Arbowet voor elk bedrijf verplicht (behalve voor ZZP’ers). Deze koffer moet altijd goed zichtbaar en binnen handbereik zijn. Daarom wordt het aangeraden om de EHBO-koffer in een wandklem aan de muur te bevestigen. Naast de verplichte EHBO-koffer ben je als werkgever ook verplicht om BHV’ers in dienst te hebben.

Help een bedrijf

Een ongeluk of calamiteit op de werkvloer, dat kan bij elk bedrijf voorkomen. Daarom stelt de ARBO-wet dat je organisatie moet voldoen aan bepaalde BHV-veiligheidseisen. Dat zijn eisen die gelden door heel de organisatie. Het gaat hier dan niet alleen om de veiligheid van je personeel maar ook om die van klanten en bezoekers.

Om die reden is BHV (bedrijfshulpverlening) ingevoerd. Dat houdt in dat een aantal werknemers speciaal wordt opgeleid om in te grijpen bij ongelukken en calamiteiten op de werkvloer. Denk hierbij aan vaardigheden voor EHBO maar ook brandveiligheid, risico-inventarisaties en nog veel meer.

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord.